ПРИЕМ

При прием в приключенския ни отбор е необходимо да подготвите:

Приемът се извършва целогодишно, при наличие на свободни места.